UP-STREAM

Status: Under utvikling (på vent)
Design: 2017-2018
Program: ca. 10 000 m² næring
Oppdragsgiver: Vestaksen Eiendom AS
Sted: Drammen
I samarbeid med: Lark Landskap og Zinc interiørarkitekter

Et levende knutepunkt langs Drammenselva

Prosjektet tar sitt utgangspunkt i Bragernes som et nytt og levende knutepunkt langs Drammenselva, med en moderne, miljøvennlig og engasjerende bystruktur.

UP-STREAM
Et levende knutepunkt langs Drammenselva

Status: Under utvikling (på vent)
Design: 2017-2018
Program: ca. 10 000 m² næring
Oppdragsgiver: Vestaksen Eiendom AS
Sted: Drammen
I samarbeid med: Lark Landskap og Zinc interiørarkitekter
Prosjektet tar sitt utgangspunkt i Bragernes som et nytt og levende knutepunkt langs Drammenselva, med en moderne, miljøvennlig og engasjerende bystruktur.
Foran hovedpassasjen
Foran hovedpassasjen
UP-STREAM
UP-STREAM
Modell 1:500
Modell 1:500