AVENY VEST

STED: Lillestrøm, Norge
SAMARBEID: Lark Landskap

www.avenyvest.no

Lillestrøms nye byhage

.

AVENY VEST
Lillestrøms nye byhage

STED: Lillestrøm, Norge
SAMARBEID: Lark Landskap

www.avenyvest.no
.

Utfordringen med Aveny Vest var å lage en god overgang mellom kvartalene i Lillestrøm og hagebyen. Vi ønsket å ha så høy bokvalitet som mulig i leilighetene, uten å stenge for mye lys ute for naboene rundt kvartalet.

Et av grepene vi har gjort er å la de ulike delene variere i høyde og volum. Bygget går opp og ned og inn og ut. Lavest mot hagebyene og høyere mot byen for å skape en jevn overgang. Variasjonen lar også lyset slippe inn på en bedre måte og skjermer mindre for de som bor ved siden av.

.
.

Vi ønsker også at Aveny Vest skal kunne gi noe tilbake til byen. Derfor har vi lagt opp til kafeer og butikker i første etasje. Man kan også gå inn i kvartalet og komme til intime og grønne byrom. Torgene blir sosiale møteplasser der man kan slappe av og la barna leke.

For å passe inn i byen har vi valgt å la materialene og volumene variere. Grepene gir bygget identitet og gjør at man unngår lange ensformige linjer i byen. Man kommer ikke til å bo i en stor anonym kloss, men i det brune høye bygget eller det røde lave.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.