VIKINGTIDSMUSEET

DESIGN: 2015
STED: Bygdøy, Oslo
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: Utvidelse og nybygg av eksisterende utstillingslokale

Et publikumsrettet kultursenter

.

VIKINGTIDSMUSEET
Et publikumsrettet kultursenter

DESIGN: 2015
STED: Bygdøy, Oslo
OPPDRAGSGIVER: Statsbygg
PROGRAM: Utvidelse og nybygg av eksisterende utstillingslokale
.

"Funnet" oppstår ut i fra tre tydelige valg knyttet til museets opplevelse for besøkende, rammebetingelser for gjenstandene og forholdet til eksisterende,
fredet hovedbygning. Museets konsept for opplevelse har som ambisjon å skape undring over de konkrete gjenstander, fremheve gleden ved oppdagelsen av dem og et ønske om å skrape under overflaten.

Visualisering av utstillingsområde for Osebergfunnet
Visualisering av utstillingsområde for Osebergfunnet

Prosjektet har som premiss at de utstilte objekter flyttes til et nytt bygg designet for å optimalisere presentasjonen. "Funnet" er et prosjekt som bevisst ikke konkurrerer med eksisterende bygg, men gir det en verdig plass som aktivt, åpent og publikumsrettet kultursenter – en node på Bygdøy og i Oslo.

.
.
.
.