Grandhjørnet

Byreparasjon skaper sentrumsliv

Sted
Sarpsborg
Samarbeid
Oppdragsgiver
Grand Terrasse AS
Program
3 750 m²
År
2021 -

Tidligere Grand Hotell, sentralt i Sarpsborg, har gjennomgått en rekke endringer siden oppførelsestidspunktet. Gjennom disse prosessene er den opprinnelige arkitekturen gått tapt og bygningen har stått til forfall i lang tid. Eiendommen ligger i kulturmiljøet Gamle Gleng som er preget av endringer som følge av bybranner og sanering, hvor flere bygninger er revet i etterkrigstiden. Det var i dette området byen vokste frem i sin tidlige moderne fase.

DARK Arkitekter vant i 2021 parallelloppdraget der oppgaven gikk ut på å skape et kombinert bolig- og næringsprosjekt på dette kvartalshjørnet, hvor også den verneverdige nabobygningen skulle implementeres i planene.

Prosjektet er et byreparasjonsobjekt, der åpne og utadrettede arealer på gateplan skal bidra til å revitalisere gaten, og gi rom for attraktive og publikumsrettede funksjoner. Gateløpet strammes opp med bredere fortau og rik vegetasjon, med en utforming som gir økt byromskvalitet. En sammensetning av boliger i ulike størrelser og felles uterom av høy kvalitet skal sikre et godt, sosialt bærekraftig nabolag, samtidig som et åpent og tilgjengelig gårdsrom gir muligheter for å krysse kvartalet. I prosjektets konseptuelle utforming er det lagt stor vekt på tilpasning til den bygde kontekst, der bærekraftig tilnærming til materialbruk samt prinsipper for blant annet lokal overvannshåndtering har vært førende. Resultatet er en lavmælt og kontemporær arkitektur med en utforming som forholder seg til en urban utvikling, og hvor fortetting utføres med omhu og respekt for sine omgivelser.

© Sarpsborg kommunes fotosamling
© DARK Fredrikstad AS

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring