Malerhaugveien

Malerhaugveien 15

Fra bilbasert industri, til et godt sted å leve

Sted
Oslo
Samarbeid
Lark Landskap
Oppdragsgiver
USBL
Program
9 700 m²
År
2019 -

I en stille blindvei på Ensjø bygges fire boligbygg, med ambisjon om å skape et berikende nabolag, med høy bokvalitet og sosial bærekraft i fokus. Sammen med byggherre har DARK arkitekter kommet frem til en god og variert boligmiks som er tilpasset ulike beboergrupper i ulike faser av livet. Byggene, på 4-6 etasjer, består av alt fra 2-roms og 4-roms til studioer og townhouses over flere etasjer. Funksjoner på bakkeplan byr på deleordninger, grønne og menneskelige uterom, og åpner for uformelle møter blant beboerne og naboer.

Ensjø er fra historien kjent som et område med industri og bilforhandlere, men har deretter blitt utviklet til å bli en levende og integrert bydel i Oslo. Malerhaugveien 15 inspireres av historiske elementer fra området og viderefører stedets identitet i sin materialitet. Rød teglstein i forskjellige sjatteringer kler fasadene, og volumene brytes opp for å tilpasse seg stedets skala. Ved å forskyve volumene og plassere trapper sentralt i byggene, blir Malerhaugveien 15 et unikt prosjekt med nesten utelukkende hjørneleiligheter. Bokvalitet gjennomsyrer hele prosjektet – med romslige balkonger og store, felles takterrasser for alle bygg.

I tillegg danner forskyvningene små, intime torg på bakkeplan. Disse uformelle møteplassene bryter opp fasadene og bidrar til et mer dynamisk gatemiljø. Å skape kvalitet i form av gode uterom mellom byggene har vært en viktig målsetting i prosjektet, og utgjør en betydelig faktor for å forbedre livskvaliteten i en urban kontekst. Dette er blant annet gjort gjennom etableringen av et stort, grønt og felles uteareal på lokk, utformet i samarbeid med Lark Landskap. Terrenget er tilpasset slik at uteområdet legger opp til varierte rekreasjons- og lekearealer som forbinder Malerhaugveien med naboområdene. Fra å ha vært karrig og bratt, har skråningen mot Fyrstikkalleen barnehage blitt en grønn gangsti over flere plan – tilgjengelig og menneskelig tilpasset.

I tillegg til rause boliger på bakkeplan med tilgang til privat, attraktivt uteareal, tilbyr Malerhaugveien aktive første etasjer. Her åpner lokaler for sambruk ut mot bygulvet. «BUA», et bibliotek for sport- og fritidsutstyr, planlegges for eksempel plassert her. Det legges også til rette for bildeleordninger. Malerhaugveien 15 skal være et godt sted å leve, både som individ og i felleskap.

Malerhaugveien 2

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring