Stormen Kulturhus og Bibliotek

Sømløst gategulv i granitt leder mot Bodøs Storstue

Sted
Bodø, Norge
Samarbeid
DRDH
Oppdragsgiver
Bodø kommune, DRDH
Program
8 000 m² landskap, 17 000 m² kultur
År
2014

Stormen Konserthus og Bibliotek, tidligere kalt Kulturkvartalet, har tilført «Nerbyen» i Bodø nye urbane kvaliteter og bidratt til liv gjennom sitt offentlig tilgjengelige kulturtilbud og monumentale arkitektur. Bygningenes urbane kvaliteter bidrar til å binde byen sammen med havnefronten.

DRDH Architects vant den åpne internasjonale konkurransen om planleggingen av området i 2008 og utforming av byggene i 2009 med sitt prosjekt: «Urbane Figurer». DARK Arkitekter ble av DRDH i 2009 forespurt om å være lokal arkitekt, og ble i 2010 også direkte engasjert av kommunen som landskapsarkitekt for området. Stormen vant i 2015 både Statens Byggeskikkpris og Betongelementprisen, og DRDH fikk i 2019 Houens Fonds Diplom for prosjektet.

Utformingen av Stormens to bygninger skaper et urbant samspill med byen og landskapet rundt. Slake skråtak gjenspeiler kystlandskapet rundt Bodø, og fra havna framstår bygningenes gavlfasader som «Urbane figurer» med byen som bakteppe. De nøye skalerte volumene gir bygningene en monumental, bymessig kvalitet i harmoni med nabobyggene og skaper en urban sammenheng. Fasadene består av prefabrikkerte betongelementer med hvitt marmortilslag. Overflatene veksler mellom å være polerte eller vaskede, som bidrar til å fremheve de spesielle lysforholdene i Bodø.

Landskapsarkitekturen viderefører den rene og enkle materialpaletten og gir bygningene et sømløst underlag. Gategulvet langs Storgata fremstår som et «teppe», bestående av granittheller i ulike formater, mellom byggene og ned mot havnepromenaden. Granittblokker tar opp høydeforskjellene mellom gatenivå og innganger samtidig som de fungerer som sosiale møteplasser hvor man kan sette seg ned. Trinn og ramper er utført i samme type granitt som i Storgata, og danner sammen med belegningen en base som harmonerer med byggenes fasader. Foran bibliotekets glassfasade mot kaikanten er det anlagt en bred trapp som fungerer som sitteamfi og møteplass. Stormens uteområder har med sin robuste materialitet, sammen med bebyggelsen, en sterk og tydelig identitet, som man i utemiljøet har videreforedlet gjennom støpejernsdetaljer på håndløpere, gatemøbler og beplantning.

Stormen vant Statens byggeskikkpris 2015 med motiveringen:
Biblioteket og konserthuset Stormen er et enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på høyt internasjonalt nivå. De to bygningene følger opp eksisterende gatestruktur og spiller sammen med øvrig bebyggelse og landskap på en måte som beriker hele sentrum av Bodø. Arkitekt og byggherre har sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk.

Utmerkelser:
Statens byggeskikkpris 2015
Betongelementprisen 2015
Houens Fonds Diplom 2019 (DRDH m/DARK som samarbeidspartner)

Shortlisted:
Arkitekturprisen 2015

© Tove Lautunen
© David Grandorge
© Tove Lautunen
© Tove Lautunen
© David Grandorge
© Tove Lautunen

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring