DARK builds a brighter future

Spor X

Ti tusen trær i ti etasjer

Med et kompromissløst fokus på innovativ bruk av treverk som materiale, har vi med Spor X tegnet et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg.

DARK Arkitekter har arbeidet konseptuelt, konstruktivt og teknisk med bruken av tre som materiale. Eksponeringen av treverket både i eksteriør og interiør har vært et viktig aspekt i designprosessen. Et konkret resultat er en nyvinning innenfor brannsikring av massivtreelementer, som kan revolusjonere byggeindustrien og muliggjøre det som tidligere var umulig – å bygge komplekse bygg i rent treverk i en tett bysituasjon.

Økern Portal

Næringsbygget som bydelsgenerator

Med Økern Portal har vi skapt en bydelsgenerator i form av et nytt koblingspunkt for området, mellom mennesker, aktivitet og byliv. Bygget har blitt et landemerke i utviklingen av nye Hovinbyens sentrum, og utgjør et levende felleskap der næring og nærmiljø, arbeidsliv og byliv møtes.

I tillegg til å være et nav for etablerte næringsaktører med varierte kontor- og servicefunksjoner, er Økern Portal planlagt som et levende bygg fra morgen til kveld, og bidrar til aktivitet utenom arbeidstid. Restaurant- og kulturopplevelser, treningsfunksjoner og rekreasjonsmuligheter på både bakkeplan og den grønne takparken, trekker folk fra nært og fjernt, og gjør Økern Portal til et velfungerende næringsbygg som gir tilbake til byen.

Varig, inkluderende og berikende arkitektur

Ta gjerne kontakt eller besøk et av våre studioer.

Drammensveien 130
Thune Næringspark A5
0277 Oslo

(+47) 23 13 12 00
post@dark.no

følg oss