Aveny Vest

Lillestrøms nye byhage

Sted
Lillestrøm, Norge
Samarbeid
Lark Landskap
Oppdragsgiver
Skanska Eiendomsutvikling
Program
16 000 m²
År
2016 - 2021

Aveny Vest ligger sentralt plassert i Lillestrøm, i overgangen mellom byens sentrumsbebyggelse og den historiske hagebyen. Det har vært en viktig forutsetning for prosjektet å ivareta denne meglerrollen, både i utforming av volum, høyder, materialitet og uterom, for å sikre et godt samspill mellom urbane og grønne kvaliteter i sammenheng med omkringliggende by.

Kvartal 10 ble inkludert i sentrumssonen ved kommuneplanrullering i 2011, og er senere regulert av DARK Arkitekter med fokus på å skape en god overgang mellom den tette byen og hagebyen. Kvartalets størrelse gjør at et tradisjonelt lukket kvartal ville gi lite variasjon og et stort upersonlig uterom, slik at reguleringsområdet er delt inn to kvartaler med hvert sitt tilhørende uterom og med en offentlig plass mellom seg. Videre er begge kvartalene oppbrutt og gir med dette siktlinjer og sirkulasjon gjennom storkvartalet. Uterommene bindes sammen via tverrforbindelser, som kobler de semi-private bakgårdsrommene på den offentlig tilgjengelige byhagen, og et sentralt torg som felles grønn lunge og møteplass for beboere og byens befolkning. DARK Arkitekter har detaljprosjektert det vestlige av de to kvartalene; boligprosjektet Aveny Vest.

Aveny Vest består av tre bygninger, som omkranser en indre gårdshage, som tilbyr et sted for opphold og lek for beboere. På samme måte som det har vært fokus på å bryte ned storkvartalets skala, er dette videreført for prosjektet ved inn- og uttrekninger i fasadeliv, oppdeling og variasjon i materialitet og nedtrapping av etasjehøyder. Byggene varierer fra åtte til tre etasjer og trappes ned for å tilpasse seg småhusbebyggelsen i vest og sør, samt slippe sol inn i gårdsrommene og på torget. Nedtrappingen muliggjør et stort antall takterrasser av ulik karakter. En skiftende rytme mellom materialene tegl, tre og metallkledning deler opp fasadeveggene mot gate og bakgård, skaper variasjon, og understreker trappingen av bebyggelsen. Det er lagt vekt på å formgi et variert og spennende uttrykk, samtidig som elementer og detaljering hentes igjen på tvers av byggene, og sikrer en helhetlig arkitektonisk sammenheng og komposisjon.

Prosjektet består av 176 boliger, med enheter i størrelse fra BRA 33m² til BRA 183m², som legger til rette for en variert beboersammensetning. Uavhengig av leilighetsstørrelse, har det vært viktig å sikre bokvalitet i form av gode og effektive planløsninger som sikrer gode sol- og lysforhold. Samtlige boliger har tilgang til en privat avskjermet uteplass, som en naturlig forlengelse av boligen. Innganger fra felles gårdsrom gir et hyggelig og sosialt aspekt i bomiljøet, og bidrar til at beboerne møtes, og gårdshagen aktiviseres som møteplass. Førsteetasjene er utviklet med ekstra takhøyde og åpne fasader som skaper samspill mellom ute og inne. Det er tilrettelagt for en kombinasjon av næringsfunksjon, utleielokaler og særegne byboliger som utnytter den ekstra takhøyden. Disse boligene er designet med hems for å tilby ekstra areal og frigjøre mest mulig oppholdsrom på hovedplanet. Takhøyden muliggjør senere konvertering til næringsarealer i takt med byens behov, og kan på sikt brukes til atelièr, startup-bedrifter eller annen næring i kombinasjon med bolig.

© Gustav Eriksson
Aveny Vest 7
© Gustav Eriksson

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring