Drammen Helsepark

Den nye helsebydelen

Sted
Helsegata, Drammen
Samarbeid
Oppdragsgiver
DHP parkering AS (Bane Nor eiendom, Eidos Eiendom)
Program
80 000 m2, legevakt, helsehus, hotell, næring, VGS, p-kjeller
År
2020 - 2025

Med sin nærhet til nye Drammen sykehus og god tilgjengelighet gjennom plassering i tilknytning til framtidig kollektivknutepunkt, har Drammen Helsepark ambisjon om å være Europas mest komplette og attraktive helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Drammen Helsepark er imidlertid mer enn en helseklynge – en ny bydel skapes der helse og innovasjon knyttes sammen, og tilrettelegger for møter og tverrfaglig samarbeid. Drammen Helsepark vil få et levende bygulv som tilbyr gode opplevelser, tjenester og mattilbud. Til sammen skaper dette et sted hvor helse, omsorg, trivsel og byliv prioriteres.

Helseparken henvender seg mot det nye sykehuset, men blir også første del av den nye Fjordbyen som vil vokse frem langs Lierstranda. Drammen Helsepark blir en integrert del i Fjordbyen, med gode møteplasser av både formell og uformell karakter. Helseparken består av et areal på 80 000 m², fordelt på 7 bygg, og strekker seg langs den 450 meter lange tomten. Helseparken gir rom for funksjoner som i særlig grad beriker sykehuset og hverdagen til besøkende og de som jobber der. Målet med helseparkens utforming er å skape synergier mellom utdanning, behandling og næringsliv, og mellom forskning og innovasjon for små og store virksomheter.

Visjonen er en helsepark som genererer byliv både i og rundt sykehusområdet. Fokus legges på gode og uformelle møteplasser på bakkeplan, gode offentlige rom og et variert tilbud av tjenester og funksjoner. En utadvendt førsteetasje med plass til dagligvarebutikker, treningssenter, kafeer, restauranter og butikker skal sikre at alle blir inkludert og ivaretatt. Målsetningen er at Drammen Helseparks utforming vil bidra til god helse for både arbeidstakere og besøkende gjennom å legge til rette for aktivitet og sosialisering i attraktive bygninger og miljøer.

© Tegmark
© Tegmark
© Tegmark
© Tegmark

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring