Gunerius

En integrert del av byen

Sted
Oslo, Norge
Samarbeid
Oppdragsgiver
Olav Thon Eiendom
Program
57 000 m²
År
2019 -

Guneriuskvartalet er et område i hjertet av Oslo sentrum. På hjørnet av Storgata og Brugata har det vært omfattende kolonialhandel og varehusdrift siden midten av 1800-tallet. Handel og næring vil fortsatt være en av bærebjelkene i DARK Arkitekters forslag, med visjon om å knytte kvartalet bedre sammen med omgivelsene slik at Gunerius også i framtiden er et naturlig møtested.

Visjonen er at passasjene gjennom kvartalet skal være åpne i størstedelen av døgnet og bidra til opplevelsen av å være i byen heller enn inne i et tradisjonelt kjøpesenter. De romslige passasjene har variert utforming, og inviterer til kvartalets butikker og spisesteder. I krysningspunktet mellom passasjene åpner kvartalets hjerte seg, i form av et nytt sentralt torg som blir en naturlig møteplass og destinasjon.

Kvartalet er en spennende del av Oslos historie, og er i sin form og karakter helt unikt. Som en mediator mellom den modernistiske sentrumsbebyggelsen og de historiske bygårdene i Hausmannskvartalene, består Guneriuskvartalet av en variasjon av arkitektoniske stilarter, som det nye forslaget vil bevare og videreføre. Formen på kvartalet er triangulær og defineres av vidt forskjellige gater i karakter; Brugata, Stenersgata, Lybekkergata og til dels Storgata, hvor Guneriustårnet reiser seg, og har vært et landemerke for byen siden 1970- tallet. Tårnet blir stående og bygningen oppgraderes med ny fasade og en ny toppetasje, slik at bygget blir høyere og sterkere i formspråket. Gatenes karakter, eksisterende bebyggelse, samt de tre hjørnene av kvartalet skaper en naturlig inndeling av funksjoner, hvor Guneriustårnet og bakenforliggende bebyggelse vil programmeres med kontor og næringsdrift, mens eksisterende verneverdig bygningsmasse langs Brugata blir transformert til boliger, med lokaler i gateplan. Resterende del, som er henvendt mot det viktige konsertlokalet Oslo Spektrum og Oslo City, blir hotell.

Det nye Guneriuskvartalet vil være en blanding av moderne og historiske bygg, samt tilby en variasjon av nye og eksisterende byrom innenfor den historiske gatestrukturen. Ulik skala og utrykk på bebyggelse og uteområder, tydeliggjør eksisterende kvaliteter samt fremhever områdets identitet som et historisk og mangfoldig sentrumskvartal. Transformasjonen av Guneriuskvartalet er en viktig puslespillbit for å løfte en historisk viktig og spennende del av Oslo sentrum.

Gunerius 5

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring
Tegner Oslos skyline

Barcode

Plan / Urban design