Pallplassen

Panoramautsikt fra tretoppene

Sted
Lørenskog Stasjonsby, Norge
Samarbeid
Lark Landskap
Oppdragsgiver
Selvaag Bolig AS
Program
290 leiligheter, 22 000 m²
År
2019 -

På toppen av Lørenskog Stasjonsby, med vidstrakt utsikt over landskapet, bygges 257 lysrike leiligheter fordelt på 12 bygninger. Her er man tett på naturen og samtidig i gåavstand til Lørenskog stasjon. I gårdsrommene trekkes skogen inn mellom husene, hvor lyng- og mosekledde furukoller gjenspeiler landskapet rundt. En miks av punkthus og forskutte oppgangshus gir bebyggelsen variasjon og motvirker lange, sammenhengende fasader. Her finnes ingen baksider eller tomme, vindusløse gavler – kun aktive forsider, som er med på å fremme trygghetsfølelse i uteområdene og legge grunnen for godt naboskap. Et viktig særpreg ved Pallplassen er at man har sikret en stor andel leiligheter flersidig utsyn, selv i de mindre boligene. Flere hjørner gir mange leiligheter med to- og tresidig utsyn, som igjen har stor betydning for bokvalitet og opplevd intimitet.

Bolighusene er organisert rundt to kjørbare ‘loops’, som omkranser hvert sitt gårdstun – ett i nord og ett i sør. Gårdstunene rommer arealer for opphold, lek, vegetasjon, oppstillingsplasser for brannbil og renovasjon. Midt i det hele er den felles allmenningen plassert, som binder hele området sammen og fungerer som bebyggelsens samlingspunkt. En grønn, rekreativ strøksgate, forbeholdt gang- og sykkelforbindelser, forener bebyggelsens adkomsttorg i øst og felles festplass i vest.

Pallplassen ligger mindre enn 10 minutters gange fra Lørenskog Stasjonsbys sentrum, som ferdig utbygget vil utgjøre et av regionens viktigste lokal- og regionalsentre med flere tusen nye boliger, variert handelstilbud, arbeidsplasser, sport- og rekreasjonsfasiliteter, institusjoner, og ikke minst gode offentlige transportmidler, både lokalt og regionalt.

Første og andre fase av prosjektet har en estimert ferdigstillelse mellom 2023 og 2024.

© EVE Images
© EVE Images
© EVE Images
© EVE Images
© EVE Images
© EVE Images
© EVE Images
© EVE Images

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring