Ruseløkkveien

Fra bilbasert gjennomfartsvei til destinasjon for fotgjengere

Sted
Ruseløkkveien, Oslo
Samarbeid
Oppdragsgiver
Storebrand
Program
29 000 m²
År
2014 - 2016

DARK Arkitekter har hatt en nøkkelrolle i en storslått nabolagstransformasjon i Ruseløkkveien. Fra å ha vært en trafikal gjennomfartsåre mellom Nationaltheatret og Aker Brygge, har forvandlingen av Ruseløkkveien resultert i en attraktiv destinasjon i seg selv. Vår visjon for strøket har vært å kombinere en levende og tidløs arkitektur med karakteristiske uterom som gir identitet og aktivitet til både området og til Oslo sentrum.

Gjennom ny belegning i granitt og nytt belegningsmønster har vi satt et tydelig preg på de nye nærings- og handelsområdene, og tilrettelagt for at den nye gågaten kan fylles med bymøbler, plantefelt med variert vegetasjon, sykkelparkering og en helt ny type belysning. Bærekraftig urbanisering, tverrfaglig samarbeid, og en blanding av nyskapning og bevaring er noen av de viktigste stikkordene for å beskrive prosjektet, der det nye byrommet skaper plass til lek, aktivitet, flanering, uteservering og bilfri ferdsel mellom noen av de mest sentrale delene av Oslo.

Prosjektet hadde sitt opphav i en plan som regulerte området til gågate. DARK Arkitekter har kunnet trekke på sine erfaringer fra store rehabiliteringsprosjekter for å ivareta og oppgradere en rekke bevaringsverdige bygg og fasader. De bevaringsverdige nyrenessansebyggene til Victoria Terrasse, med sine trappede glassfasader ble oppgradert med en profilfri glassfasade i henhold til dagens krav til u-verdier. Tilstøtende bevaringsverdige bygg og fasader på motsatt side av gågaten er også oppgradert i henhold til nye krav. I tråd med den nye planen, ble lokalene bak fasadene også rehabilitert. Overflater ble tilbakeført til opprinnelig tilstand, og det ble skapt offentlige toaletter, fellesrom for ansatte og nye, offentlige heiser som forbinder parkeringsanlegg i basen med den nye, levende gågaten på bakkeplan.

Bygningene i Vika-terrassen gjenoppstår som bærekraftige og attraktive handelslokaler, og sammen med bygulvet tilfører prosjektet viktige kvaliteter til den eksisterende arkitekturen, som styrkes og gjør den nye Ruseløkkveien til et moderne, tidløst og levende sted.

© Eskil Roll
© Eskil Roll
© Eskil Roll
© Finn Ståle Felberg
© Eskil Roll
© Finn Ståle Felberg
© Finn Ståle Felberg
© Eskil Roll
© Finn Ståle Felberg
© Skjevesland 1966, Aftenposten
Tidligere situasjon
Tidligere situasjon

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring