Sognsveien 80-90

En pilot for klimavennlig byutviklling

Sted
Sognsveien 80-90, Oslo
Samarbeid
Lark, Arkitektskap, Ross Konsept
Oppdragsgiver
Oslo Kommune
Program
90 000 m2 offentlig formål, bolig og næring
År
2019-

Sognsveien 80-90 skal utvikles til å bli et mangfoldig nabolag som er godt integrert med sine omgivelser. Basert på grunnleggende prinsipper for god byutvikling skal ambisjonsnivået strekkes videre slik at Sognsveien 80 kan fungere som et utstillingsvindu og læringsarena for fremtidsrettet bærekraftig byutvikling.

Prosjektet er en pilot for bærekraft og Oslo kommune har høye ambisjoner for området. Konseptet legger opp til sirkulært og bærekraftig forbruk, inkludert gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, lokal energi og matproduksjon slik at området vil nå kommunens mål om et nullutslippsområde. Det er fokus på etablering av blågrønne strukturer og koblinger til omgivelsene. Midt på tomten etableres en sentral park, et grønt hjerte, som sammen med åpning av Gaustadbekken gjennom tomten er en del av den lokale overvannstrategien for området. Prosjektet legger opp til rehabilitering og transformasjon av Sogn videregåendeskole til ny skole for 1500 elever. Skole skal samlokaliseres med et nytt sykehjem, ny idrettshall og en svømmehall. Sammen vil det etableres et kluster med rundt 50.000m2 kommunale formål som vil fungere som en møteplass for hele bydelen. I tillegg ønskes det etablert 40.000m2 bolig. Det skal legges opp til variasjon av boligtypologier og størrelser for å få et variert og levende sted.

DARK + team vant parallelloppdraget for Sognsveien i 2019, og har jobbet sammen med kommunens prosjektgruppe med konseptstudier og konseptutvikling siden den gang. KVU-fasen avsluttes 2021 og DARK skal sammen med Sweco videreutvikle og regulere området.

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring