Spor X

Ti tusen trær i ti etasjer

Sted
Drammen, Norge
Samarbeid
Oppdragsgiver
Vestaksen Eiendom
Program
6 800 m²
År
2019 - 2021

#massivtre

Med et kompromissløst fokus på innovativ bruk av treverk som materiale, har vi tegnet et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg, til sertifisering BREEAM Outstanding. I nært samarbeid med Vestaksen Eiendom, Betonmast Buskerud-Vestfold, Degree of Freedom, Rambøll og Zinc interiør, har prosjektet SporX blitt et rammeverk for fremtidens arbeidsplasser i Drammen.

DARK Arkitekter har arbeidet konseptuelt, konstruktivt og teknisk med bruken av tre som materiale. Eksponeringen av treverket både i eksteriør og interiør har vært et viktig aspekt i designprosessen. Et konkret resultat er en nyvinning innenfor brannsikring av massivtreelementer, som kan revolusjonere byggeindustrien og muliggjøre det som tidligere var umulig – å bygge komplekse bygg i rent treverk i en tett bysituasjon.

For å nå de ambisiøse bærekraftsmålene er bygget på ti etasjer utelukkende oppført i kortreist massivtre fra Åmot, fra plan 1 og opp. Massivtreelementene er produsert på Splitkon, som ligger en halvtimes reisetid fra byggeplassen. Kontorbygget består av to vertikale volumer i forskjellige høyder, med hovedfasader kledd i termofuru, hvilende på en utadvendt base i glass. Basen inviterer inn og forlenges opp mellom volumene, og danner sosiale soner vertikalt i bygget.

I forbindelse med utviklingen av stasjonsområdet i Drammen, utgjør prosjektet en viktig del av byens knutepunktutvikling og oppfordrer til grønn mobilitet. Som et attraktivt næringsbygg sikrer SporX lokal verdiskaping gjennom etablerte næringsaktører og tilrettelegging for et dedikert co-work-konsept og gründer-hus. Bygget er utformet med tanke på sambruk og fleksibilitet for å kunne tilpasse seg fremtidens arbeidsformer, med felles kantine, eventarealer og møteromspool. Med sin sentrale plassering, rett ved stasjonen, er det tatt et aktivt valg om å utelate bilparkering i bygget. Bilparkeringen har utgått til fordel for sykkelparkeringsfasiliteter med tilhørende garderobeanlegg.

Bygget er utført som samspill-entreprise i tidligfase, for å ivareta de høye ambisjonene til byggherre og DARK Arkitekter; noe som har bidratt til tidlig felles eierskap i prosjektet, også for involverte rådgivere og entreprenør. Høye BIM-krav underveis i prosjekteringen, og utarbeidelsen av en tverrfaglig ‘Digital Tvilling’ før byggestart, sikret god fremdrift, presisjon og full kontroll gjennom gjennomføringsfasen.’

© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen
© Einar Aslaksen

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Tegner Oslos skyline

Barcode

Plan / Urban design