BoHolt

Mellom natur og byliv - mellom felles og privat

Sted
Holtet, Oslo
Samarbeid
Oppdragsgiver
DARK Arkitekter
Program
Fire tomannsboliger
År
2020

Holtet er en urban node under utvikling, med en identitet preget av småskala og eneboliger. BoHolt består av fire byvillahus, utformet og tilpasset til områdets skala samtidig som de komplimenterer områdets karakter. I forlengelse av villabeltet, har prosjektet intensjon om å balansere det moderne og tidløse, med et lite nikk til funksjonalismen som er karakteristisk for området.

Fra et nyetablert parkdrag i sør vil byggene føye seg inn i det bymessige landskapet – samtidig som det vil stå frem som tydelige skulpturer blant det grønne. Parkdragets grønne karakter trekkes inn blant byggene, samtidig som byggenes henvendelse sikrer et uterom seg imellom som oppleves privat for beboerne. Hver villa fungerer som tomannsbolig bestående av to separate enheter. De er designet for å føles som eneboliger med private innganger, flere nivåer og romslige sosiale soner for opphold.

Vår visjon for estetisk utforming av Boholt har vært å skape et arkitektonisk uttrykk som balanserer det moderne og det tidløse; det enkle og tydelige, med det komplekse og unike. Enkelhet i form av to størrelsestyper,120 m2 og 145 m2, med utgangspunkt i en rasjonell, rektangulær grunnform, og med gjennomgående lik konstruktiv oppbygning og materialitet. Slik vil de fire byggene fremstå som en helhetlig komposisjon, nærmest skulpturell i det grønne parkdraget som flyter igjennom.

Kompleksiteten i prosjektet kommer av hvordan disse kvalitetene og designvalgene er fordelt blant de fire byggene. Store vindusflater med unike henvendelser og utsyn, innslag av kurvet fasade som et lekent element i et ellers stramt fasadeuttrykk.

Hierarki i uterom, fra helt felles til helt privat

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring