Masserud

Felleskap mellom husene

Sted
Masserud, Lørenskog
Samarbeid
HOLO Design
Oppdragsgiver
Olavsgard Eiendom AS
Program
7,000 m²
År

Med marka på ene siden, og sentrum av Lørenskog på den andre, fanger den solrike tomten på Masserud det beste av natur og by. DARK Arkitekters hovedvisjon for prosjektet var å styrke eksisterende kvaliteter i landskapet, og å maksimere kontakten med naturen. I et overordnet designprinsipp med et helhetlig hovedgrep, følger 7 000 kvadratmeter bolig landskapets topografi og maksimerer både sol og utsikt over omgivelsene. Masserud består av tre ulike bygningstypologier, og er bygget for et aktivt liv mellom husene hvor mennesker i alle aldrer kan møtes. All parkering er lagt under bakken for å fremme fri bevegelse og frodige grøntområder, og tilrettelegger for et særlig barnevennlig nabolag.

Bygningenes plassering på tomten og variasjonen i høyder på bebyggelsen tilpasser seg til nabobebyggelse, landskap og de beste solforholdene. Tre boligtypologier inviterer en bredde av beboergrupper, og organiseringen av disse skaper lommer med semi-private og semi-offentlige rom. Terrassehusene i syd har utsikt over frodige turstier og i nord er volumer på 3-4 etasjer plassert rett ved siden av skogen – en maksimering av kontakt med det naturen. I midten av Masserud ligger rekkehusene langs en sekvens av torg og gårdsrom som åpner opp for uformelle møter. Med en rød tråd i materialbruk og arkitektonisk uttrykk, har typologiene samtidig en tydelig variasjon og egen identitet. Sammen skaper de et godt helhetsinntrykk med høy standard på materialer både innendørs og utendørs.

Bygningene bindes sammen av stier, og plasser som danner det offentlige rommet. Uterommene knytter området til de tilstøtende nabolagene og lar beboerne utnytte naturen rundt. Grøntområdene er inspirert av naturen og omkringliggende kulturlandskap og hovedstien gjennom prosjektet strekker seg fra skogen i nord til syd mot utsikten og bekkedraget. Rommene mellom husene har også et hierarki i sin komposisjon, fra boligens private forhager og leilighetenes terrasser via halvprivate små tun og tre større fellesområder. Sammen åpner de for et aktivt og mangfoldig nabolag med lek, møteplasser og felleskap på Masserud.

© Finn Ståle Felberg
© Finn Ståle Felberg
© Finn Ståle Felberg
© Finn Ståle Felberg

flere
prosjekter

En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring
Tegner Oslos skyline

Barcode

Plan / Urban design