OCCI – Ullern VGS

Innovativ hybridbygning

Sted
Ullern, Oslo, Norge
Samarbeid
Arkitektpartner AS
Oppdragsgiver
Skanska Norge
Program
35 100 m²
År
2011-2015

DARK Arkitekter står bak et banebrytende sambruks- og samlokaliseringsprosjekt, der forskningsmiljøer, universitetssykehus, næringsliv og Ullern videregående skole samles i samme bygg. Arkitekturen på OCCI og Ullern VGS tilrettelegger for en unik og kompleks blanding av programmer, hvor alle brukerne av bygget arbeider sammen. Bygget ble ferdigstilt i 2015, og består av cirka 36 000 kvm kontorer, laboratorier, møterom, auditorier, undersøkelsesrom og videregående skole for over 900 elever.

Skolen er samlet i en base i de to nederste etasjene og organiseres rundt sosiale fellesarealer som danner byggets hjerte – kantine og mediatek. En visuelt åpen flerbrukshall med teleskoptribune kan brukes som et stort auditorium for både skolesamlinger og konferanser. De sosiale områdene er tilgjengelige for både studenter, ansatte og Radiumhospitalet. Dette muliggjør interaksjon, samarbeid og kunnskapsutveksling på tvers av faggrupper.

Undervisningsrom med spesialutstyr (realfagslaboratorier, elektroverksteder og apotekfag) er lagt ut mot fellesområdene for å vise frem og skape nysgjerrighet rundt de forskjellige fagretningene. Organiseringen av generelle undervisningsrom bidrar til at elever forflytter seg rundt om i bygget og fremmer slik sosialisering mellom ulike studieretninger. De tre kontorlamellene fra plan 03 til plan 07 rommer generelle og fleksible arbeidsplasser – både tradisjonelle kontorer og kontorlandskap med laboratorier. Kunstneren Lotte Konow Lund har laget to store kunstverk av fargede glassperler som er hengt opp under de to glasstakene. Kunst og møblering setter, sammen med mennesker, farge på det ellers lyse interiøret.

Bygget ligger rett vest for en fredet kalklindeskog som gir en grønn, frodig og stemningsfull utsikt. Skolegården åpner for en stor variasjon av aktiviteter både for elever og andre i innovasjonsparken. Materialskifter mellom børstet betong, tredekker og betongheller danner et dynamisk gulv og angir ulike aktivitetssoner. Gågaten langs sørfasaden danner en ny, utvendig forbindelse mellom Radiumhospitalet, Forskningsbygget og OCCI, med flere små og uformelle oppholds- og møteplasser.

Sokkelen i mørk tegl forankrer bygget til bakken og mot nord er hele basen utført i tegl, som gir en soliditet og et motspill mot de glattere materialene aluminium og glass. I syd åpner glassfasaden opp til aktivitetene som skjer i alle etasjer, og båndet på toppen binder innovasjonsparkens funksjoner sammen. Slik utviskes skillet mellom base og lameller, og skole og forskning blir en helhet. Den rasjonelle fasaden mykes opp ved en leken fargesetting av vindussmyg i primærfarger.

OCCI er et visjonært prosjekt som bygger på ideen om å koble en videregående skole sammen med akademisk aktivitet. Basert på denne modellen, er det nå planlagt flere nye samarbeidsprosjekter mellom skoler i Oslo og Universitetet.

© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow
© Hufton + Crow

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring