Trevirket

Nytt liv rundt den gamle papirfabrikken

Sted
Drammen, Norge
Samarbeid
Oppdragsgiver
Vestaksen Eiendom
Program
50 000 m²
År
2017 -

Sundland Papirfabrikk står ovenfor transformasjon og ny utvikling. Dagens virksomhet planlegges relokalisert, og det nye prosjektet Trevirket er et viktig grep for å tilgjengeliggjøre elveflaten for Drammens befolkning. Ved å ta vare på og transformere deler av eksisterende bebyggelse med historisk og arkitektonisk kvalitet, bevares historien om papirfabrikken i en ny bydel. Ved elvebredden vil vi skape et nytt, levende og stedstilpasset knutepunkt med servering og mulighet for ulike arrangementer i tilknytning til eksisterende lagerbygning og elvepromenade. Her kan man også tenke seg funksjoner som badstuer, kajakkutleie og andre vannrelaterte aktiviteter til gode for hele befolkningen i Drammen.

Inntil nylig har det vært fabrikkdrift på Gulskogen, en betydningsfull industrihistorie som er synlig langs Drammenselven med vakre og bevaringsverdige bygg. Vårt arbeid har vært en helhetlig tilnærming til utviklingen av området, og hvordan vi med utgangspunkt i bevaring av eksisterende bebyggelse kan trekke mennesker og aktivitet til Gulskogen. Målet er å skape et attraktivt og levende sted på både dag- og kveldstid.

DARK Arkitekter har laget et plangrep som vektlegger fotgjengeren, og som deler inn området i en vestlig, østlig og sentral del. Den sentrale delen utgjør de opprinnelige fabrikkarealene, mens i øst og vest er fokus arkitektonisk nyskaping i harmoni med omkringliggende bebyggelse. Hovedaksene og mindre forbindelser gjennom prosjektet bidrar til å etablere møteplasser av varierende karakter, med ulike solforhold og kvaliteter i tilknytning til disse. For å skape historisk lesbarhet i formspråket, er det et ønske om å benytte gjenbruk av materialer eksempelvis tegl fra tidligere fabrikklokaler, noe som også er en hovedtanke med tanke på bærekraft. Boliglivsundersøkelsen i Drammen peker på et ønske om en høyere andel variasjon, og Trevirket vil få et stort innslag med ulike typer bebyggelse tilrettelagt for hele livsløpet fra barnefamilier til eldre generasjoner.

Gulskogen 2
Gulskogen 4

flere
prosjekter

Transformasjon fra innadvendt til utadvendt kvartal

Stortorvet 7

Næring / Redesign
En integrert del av byen

Gunerius

Plan / Redesign / Urban design
Ti tusen trær i ti etasjer

Spor X

Næring